Malzeme Güvenlik Bilgi Formu & Material Safety Data Sheet

MGBF / MSDS HAZIRLAMA SÜRECİ?

ÜRÜNÜN İNCELENMESİ

MGBF/MSDS formu hazırlanacak firma ile görüşülüp form hazırlanacak ürünler belirlenir.

ÜRÜN BİLEŞİMLERİNİN ÇIKARILMASI

Firma gizliliğine sadık kalınarak insan ve çevre sağlığına zararlı olan bileşimler hesaplanır.

İÇERİK ARAŞTIRILMASI

Ürün içeriğindeki kimyasalların CAS ve EC numaralı belirlenir, detaylı dökümantasyon çıkarılır.

Verilerin Değerlendirilmesi

Uzman mühendislerimiz genel verileri analiz eder ve belgelerin hazırlanmasına başlanır

BELGELENDİRME AŞAMASI

Toplanan veriler ışığında malzeme güvenlik bilgi formları oluşturulur ve onaylanır

BELGELERİN GÖNDERİMİ

Hazırlanan malzeme güvenlik bilgi formları orjinalleri kargo ile pdfleri ise mail ile müşterilere gönderilir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu & Material Safety Data Sheet

MSDS / MGBF NEDİR?

MGBF İngilizcesi 'Material Safety Data Sheet' olan 'Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS)' kelimelerinin kısaltmasıdır. Kimyasal madde ve karışım üreticileri MGBF/MSDS hazırlama (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ve ürünler ile birlikte bu belgeleri bulundurması yasal olarak zorunludur.

MALZEME GÜVENLIK BILGI FORMU & MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MSDS NELERDEN OLUŞUR

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) kimyasal madde veya karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan ayrıca ilgili tehlikelerine karşı alınması alınması gereken tedbirleri içeren 16 adet ana başlık ve 48 adet alt başlıktan oluşan kimyasal güvenlik belgesidir. Ürün etikelemeleri ve piktogramları bu belgeler üzerinden yapılır.
MSDS Formları kimler tarafından hazırlanır?

Güvenlik bilgi formları Türk Standardları Enstitüsü(TSE) veya Kimya Mühendisleri Odası tarafından verilen sertifikaya haiz kimya mühendisleri tarafından hazırlanmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayan kişilerce hazırlanan güvenlik bilgi formları geçerli değildir.

Kimyasal üreticileri ve tedarikçiler için güvenlik bilgi formlarının hazırlanması yasal olarak zorunludur. Kimyasal madde/müstahzar üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcıları malzeme güvenlik bilgi formu hazırlamak ve alt kullanıcılarına sunmak mecburiyetindedir.

MSDS hazırlama süresi ürünün içeriğine bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 1-2 gün içinde hazırlanır. Orjinal hali kaşeli olarak pdf formatı ise mail olarak tarafınıza iletilir.

MSDS/MGBF HAZIRLAMANIN ÖNEMİ

Son yasal mevzuata göre denetimler sırasında Güvenlik Bilgi Formları(MSDS) bulunmadığı ürünler ile ilgili para cezaları uygulanmaktadır. İthal kimyasalların ülke sınırlarına girmesinden ve piyasaya arz edilmelerinden sonra Türkçe MGBF/MSDS dosyaları bulundurulması zorunludur. MSDS hazırlama işlemi teknik bilgi gerektiren ve yasal şartları oldukça detaylı bir işlemdir. Güvenlik bilgi formları sadece eğitim almış sertifikalı Kimya Mühendisleri tarafından hazırlanabilir.