MGBF/MSDS Hazırlama Ofisi

 

13/12/2014 tarihli 29204 sayılı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarınız tamamı kimya mühendisi olan profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanır ve en kısa sürede size ulaştırılır.

Mevzuata UygunLUK

• Tüm kimyasal ürünler için son yasal düzenlemeye(13/12/2014-29204) uygun olarak MSDS/MGBF formları tamamı kimya mühendislerinden oluşan profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanır.

mÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

• Hatalı, eksik veya eski mevzuata göre hazırlanmış güvenlik bilgi formları sizi müşterilerinize karşı dezavantajlı bir konumda bırakacak ve olası bir problemde ciddi sorunlar oluşturacaktır.

DoĞru SInIflandIrma

• Tehlike ve taşımacılık konularında doğru bir şekilde sınıflandırılmış ve etiket bilgileri belirlenmiş bir güvenlik bilgi formu hem yasal sorumluluğunuzun yerine getirilmesi açısından hem de ticari imajınız açısından çok önemlidir.

MSDS nedİr?

MGBF İngilizcesi 'Material Safety Data Sheet' olan 'Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS)' kelimelerinin kısaltmasıdır.

Güvenlik Bilgi Formları Ne İşe Yarar?

Güvenlik bilgi formları; tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgelerdir. Ürün etiketlemesi bu belgeler üzerinden yapılır.

 

feature img
feature img

 

Güvenlik Bilgi Formlarının Yasal Yükümlülüğü Var Mı?

Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması yasal olarak zorunludur. Kimyasal madde/müstahzar üreticileri, ithalatçıları ve dağıtıcıları malzeme güvenlik bilgi formu hazırlamak ve alt kullanıcılarına sunmak mecburiyetindedir.

 

Mgbf HazIrlama SÜrecİ?

Güvenlik bilgi formları, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği gereğince, konuyla ilgili akredite bir kuruluş olan Türk Standardları Enstitüsü veya Kimya Mühendisleri Odası tarafından verilen sertifikaya haiz kimya mühendisleri tarafından hazırlanmalıdır. Bu sertifikaya sahip olmayan kişilerce hazırlanan güvenlik bilgi formları geçerli değildir.

 

 

1-Ürünün İncelenmesi

MGBF formu hazırlanacak firma ile görüşülüp form hazırlanacak ürünler belirlenir.

2-Ürün Bileşimlerinin Çıkarılması

Firma gizliliğine sadık kalınarak insan ve çevre sağlığına zararlı olan bileşimler hesaplanır.

3-İçerik Araştırılması

Ürün içeriğindeki kimyasalların CAS ve EC numaralı belirlenir, detaylı dökümantasyon çıkarılır.

4-Verilerin Değerlendirilmesi

Uzman mühendislerimiz genel verileri analiz eder ve belgelerin hazırlanmasına başlanır

5-Belgelendirme Aşaması

Toplanan veriler ışığında malzeme güvenlik bilgi formları oluşturulur ve onaylanır

6-Belgelerin Gönderimi

Hazırlanan malzeme güvenlik bilgi formları orjinalleri kargo ile pdfleri ise mail ile müşterilere gönderilir.

 

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

 

 

Örnek MSDS Formu için tıklayın

 

 

 

İLETİŞİM

Her türlü soru, görüş ve öneriniz için iletişim bilgilerimiz

İvoksan 22. Cd. 1469. Sk. No:5 Yenimahalle ANKARA

0312 3955111

0532 5836805

mgbfofis@gmail.com